Allmän information om golvslipning

Golv som tidigare varit slipade eller golv av tunnare ytskikt under 2,8 mm löper alltid risk för genomslipning vilket i värsta fall leder till att golvet måste bytas ut, det är i så fall ingen kostnad vi står för.

Det finns någonting som kallas för stavsläp som är viktigt att känna till, läs mer på denna länk

https://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/tragolv/stavar-som-slapper/

Mörka skarvar mellan stavar är ingenting som vi garanterar försvinner och kan ibland blir mer framträdande efter slipning. Vi kan aldrig garantera vilka skador eller märken som kommer att försvinna. Skador som försvinner vid slipning kan i vissa fall träda fram igen vid behandling. Trä rör på sig mellan årstider och springor kan alltid uppkomma mellan plankor, stavar, även om det inte varit där tidigare. Rätt temperatur och luftfuktighet är en förutsättning för golvets skick. Vid slipning av nåtade golv finns en risk att nåten följer med på sina ställen. Det brukar inte vara något problem men kan inträffa. I de flesta fall kan man då lösa det med att fylla på ny nåtmassa lokalt där det försvunnit.

Fotlister är oftast en fördel om dessa är bortplockade, om man låter dem vara kvar får man vara beredd på att eventuellt bättringsmåla dessa efteråt. Vi erbjuder de/montering mot löpande timdebitering plus material.

Vid golvslipning kommer golvets naturliga karaktär fram och skillnad mellan stavar blir mer framträdande, vilket vi tycker är själva charmen med trä.

Trä är ett levande material och förändras med tiden. Oavsett val av ytbehandling kommer utseendet på golvet att succesivt förändras. För att skydda golvet så bra som möjligt skall man undvika direkt solljus samt främst använda torra städmetoder. Använd filtskydd under stolsben och möbler. Golvet skall skötas enligt rekommendation från tillverkaren av ytbehandlingsprodukt. Använda inte mattor de första veckorna. Mattor kan alltid ge nyansskillnader.

Vi använder främst produkter godkända av Byggvarubedömningen men rekommenderar ändå att man inte bor hemma under behandlingstid samt sörjer för så bra ventilation som möjligt.

Vi utför alltid en så bra besiktning som är möjlig av ytorna innan slipning påbörjas. Tveka inte att kontakta oss om ni har några funderingar.